- Free size < 53kg
- Chất thun thái kết đá siêu đẹp, co giãn thoải mái, mặc mát, bao đẹp, bao chất