- Xuất xứ: hàng nhập thailand quanh năm.
- Chất liệu thun lụa cotton 4 chiều, freesize.
- Vải mặt mát tượi cực đẹp, bao vải mê ly
- 14 màu bá cháy